Hücre Hangi Temel Kısımlardan Oluşur?

Hücrenin temel kısımları üçe ayrılır, bunlar; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.

Hayvan ve bitki hücreleri arasındaki farklılıklar nelerdir?

Hayvan hücresi; yuvarlak yapılıdır, hücre duvarı yoktur, kofulları küçük ve çoktur, sentriyolleri vardır. Bitki hücresi; köşelidir, hücre duvarı vardır, kofulları büyük ve azdır, sentiroyolleri yoktur, bitkiye yeşil rengi veren kloroplast vardır.

Dokular nasıl oluşur?

Genel yapıları …Devamı

Boşaltım Sisteminin Sağlığını Korumak İçin Gerekenler

Vücutta kullanım sonrasında yararı kalmayan atık maddeler ve zararlı hale dönüşen maddeler, fazla sıvılar boşaltım sistemi sayesinde vücuttan dışarıya atılırlar. Eğer bu zararlı atıklar dışarı atılmamış olsaydı, vücut bir süre sağlığını kaybeder ve çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olurdu. Sağlıklı bir vücut için, boşaltım sisteminin sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini bilmek gerekir. Bunlar aşağı …Devamı

Sindirim Sisteminin Sağlığını Korumak İçin Gerekenler

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı bir sindirim sistemine ihtiyaç duyarız. Yediğimiz yiyeceklerin vücudun besin ihtiyacını karşılayabilmesi için sindirilmesi gerekir. Sindirim sisteminde meydana gelen bir aksaklık, yediğimiz yiyeceklerin iyi sindirilememesine neden olur ve sonucunda vücut yeterli beslenemeyeceğinden çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Bunlardan bazıları; ağız kuruluğu, mide ülseri, hazımsızlık, reflü, gastrit, ishal ve kabızlık gibi hastalıklardır.

…Devamı

Enzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Görevi

Öncelikle kısaca enzim nedir onu açıklayalım. Canlı hücreler tarafından üretilen, besin maddelerinin kimyasal sindirimini sağlayan, sindirim sonrasından kendi yapısı bozulmadan kalabilen protein yapılı maddelere enzim denir.

Sindirim sisteminde görevli birçok organ farklı enzimler üreterek kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Bu enzimler kısaca şöyledir; yağları sindiren lipaz, proteinleri sindiren pepsin, karbonhidratları sindiren amilaz, süt ürünlerini sindiren laktaz, şekeri …Devamı

Ekosistem Nedir?

Aşağıda ekosistemle ilgili dört tanım verilmiştir. Dördü de ekosistemin tanımlamasında kullanılabilir. Dilediğinizi seçebilirsiniz.

Tanım 1: Ekosistem canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan canlı ve cansız çevredir. Ekosistemin canlı çevresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılardan oluşmaktadır. Cansız çevresi ise hava, su, toprak, mineraller, güneş ışını ve rüzgardan oluşmaktadır.

Tanım 2: Belirli bir çevrede …Devamı

Pastörize Nedir? Pastorize Süt ve Yumurta

Bazı yiyecek ve içeceklerde bulunabilecek, insan sağlığına son derece zararlı mikroorganizmaların (bakterilerin) etkisiz hale getirilmesi için yapılan ani ısıtma ve soğutma işlemine pastörizasyon denir.

Pastörize işlemi niçin yapılır? Gıda maddelerinin içinde havadan, sudan, hayvanlardan veya insanlardan geçen zararlı mikroorganizmaların bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Bu zararlı organizmalar belli bir sıcaklığa ve soğuğa kendini adapte ederek hayatta …Devamı