Bazalt Taşı Nedir? Özellikleri ve Yapısı

Bazalt, erimiş lavların yerkabuğunun çatlaklarından dışarı çıkarak yavaş yavaş soğuması sonucu oluşan volkanik bir kayaç türüdür. Bazalt kayaçlarının rengi kurşuni veya siyah, homojen, yoğunluğu ise diğer volkanik kayaçlara oranla daha fazla ve ağırdır.

Bazalt Nedir Basalt Rock

Bazalt taşı örnekleri

Bazalt Taşının Özellikleri
Bazalt taşlarının içeriğinde bulunan demir ve magnezyum oranları, diğer volkanik kayaç türlerine oranla çok yüksek, silis içeriği ise daha düşüktür. Genel olarak yapısında bulunan mineraller feldispat, piroksen, olivin, magnezyum ve demir oksitleridir. Lavların yavaş yavaş soğumasıyla oluşan bazalt kayaçları kristalli yapıdadır. Hızlı soğuyanları ise camsı yapıdadır. Okyanus kıyılarında ve tabanındaki lav sızıntıları büyük alanlar kaplayan bazalt adaları ve bazalt kıyıları oluşturur. Örneğin İzlanda Adası ve Hawaii Adaları tamamen lavların soğumasıyla oluşan bazalttan meydana gelmiştir. Japonya ve ABD’nin okyanus kıyılarında oluşan bazalt kayaçlarının silis içeriği daha fazla olduğundan, oluşan kayaçlar graniti andıran riyolit kayaçlar türündedir.

Geçmişte erimiş lav akıntılarının çok geniş alanlara yayılmasıyla oluşan devasa bazalt kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan en büyükleri ABD’nin kuzey batı kesimlerinde, Hindistan ve Brezilya’da büyüklükleri binlerce km2‘yi kaplayan devasa bazalt platoları vardır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
Bazalt Taşı Kayaçları Basalt

Doğal halde bazalt oluşumları

Bazalt minerallerini sahip olan erimiş lavlar çok akışkandır ve çok geniş alanlara yayılarak yavaş yavaş soğurlar. Yavaş soğuma sırasında katılaşmaya başlayan lav akıntısı, büzülerek çatlar ve çok köşeli sütunlar oluştururlar. Bu oluşumlardan en dikkat çekicileri İskoçya’nın Staffa Adasında bulunan Fingal mağarasında, Kuzey İrlanda’nın Antrim bölgesindeki Devler Yolu’nda, ABD’de California’nın Yosemite Ulusal Parkı yakınındaki Şeytan Kazıkların’da ve Hudson Irmağı boyundaki Palisades’de rastlanır.

Bazalt Kullanım Alanları:

  • Çevre düzenlemelerinde doğal görünüm süs taşları olarak kullanılmaktadır.
  • Asfalt yol ve parke taşı yol yapımında kullanılmaktadır.
  • İnşaat sektöründe beton yapımında, duvar örmede, zemin kaplamada, cephe kaplamada, yalıtım yapımında kullanılmaktadır.
  • Bazalttan elde edilen taş yünü ısı yalıtımında, yüksek sıcaklığa mukavemet gerektiren yerlerde, vs. kullanılmaktadır.

Bazaltın bunlar haricinde birçok kullanım alanı vardır ve kullanım alanları her geçen gün daha da genişlemektedir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.