Baskın ve Çekinik Özellik Nedir?

BASKIN VE ÇEKİNİK ÖZELLİK:

Baskın Özellik Nedir?
Baskın özellik, eşten gelen genden daha etkili olup, genel olarak dış görünüşü belirleyen gendir.

Baskın bir genle eşleşen genlerde, başka bir baskılayıcı faktör olmadığı takdirde, kendi özelliğini diğer genlere baskın hale geçirerek fenotipi (dış görünüşü) belirliyor.

Çekinik Özellik Nedir?
Çekinik özellik, eşten gelen genden daha etkisiz olup, genel olarak dış görünüşü etkileyemeyen gendir.

Baskın genlerin tam tersine işleyiş söz konusudur. Çekinik genler, sadece gen ikilisi veya seti içerisindeki genlerin tamamında aynı özellik var ise fenotipe (dış görünüşü) etkileyebilir. Aksi hallerde, her zaman baskın genler tarafından gölgeleniyor.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Baskın gen büyük harf ile, çekinik gen ise küçük harf ile gösterilir. Örneğin; “SS”, “Ss”, “ss” gibi.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.