Atatürk’ün İnkılapları (Devrimleri) Nelerdir? Kısa Açıklaması

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar (devrimler) ve kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Atatürk’ ün inkılapları (Devrimleri) :

İnkılap Nedir:
Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Padişahlık sisteminin kaldırılması.

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Babadan oğula geçen padişahlık sisteminin kaldırılmasından sonra, halkın kendi devlet liderini seçme hakkı getiren yönetim biçimi.

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak için çıkartılmış bir kanundur.

Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması (3 Mart 1924)
Din ve devlet işlerini ayırmak için çıkartılmış ikinci bir kanundur. Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırılarak yerine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.

Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)
Daha iyi bir eğitim hakkı için çok sayıda değişiklikler yapılmıştır.

Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek, Avrupa ve Batı ülkelerine erişebilmek için kılık ve kıyafet düzenlemesidir.

Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Tarikatlar, şeyhlik, dervişlik, müritlik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve muskacılık gibi eylem ve unvan sıfatları kaldırılmıştır. Çıkar sağlamak amaçlı kurulmuş türbe, türbedarlıklar kaldırılmıştır. Yasaya uymayanlara para ve hapis cezası getirilmiştir.

Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926)
Yasaların olmaması veya yetersizliği nedeniyle çıkartılmış kanunları kapsar. Bu kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı; resmi nikah zorunlu hale getirildi; birden çok kadınla evlenme yasaklandı; kadınlara istediği mesleği yapabilme hakkı verildi; kadınların mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanmada eşit hakları sağlandı.

Laikliğin kabulü (1928-1937)
Devlet işlerinin din işlerinden ayrıldığını gösteren kanundur. Bu sayede devletin tüm dinlere karşı tarafsız olması sağlanmıştır.

Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)
Türkçe konuşup, Arapça yazmak ve okumak akıcılık açısından zordu. Bu nedenle daha kolay yazılabilen, okunabilen, dünyanın en yaygın alfabesi olan latin alfabesine geçilmiştir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)
Osmanlı döneminde tarihçiler yaşadıkları dönemle ilgilenmeleri nedeniyle, geçmiş dönem Türk tarihiyle ilgili çalışmalar yok denecek kadar az ve yetersizdi. 12 Nisan 1931’de, sonradan bugünkü Türk Tarih Kurumu adını alan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.

Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)
Kullanılan takvim, saat, rakam sistemleri, ağırlık ve uzunluk ölçüleri gibi rakamlar Avrupa ve Batılı ülkelerle uyuşmadığından çeşitli sorunlara sebebiyet veriyordu. Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinin de belirlenmesini içeren bir devrimdir.

Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
Türkçe içerisinde bulunan, telaffuzu ve anlaşılması zor olan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun hale getirilerek Türkçeleştirilmesi amaçlamış bir devrimdir.

Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkını getiren siyasal haklar içeren Atatürk Devrimlerinden biridir.

Soyadı yasasının (kanununun) kabulü (21 Haziran 1934)
Osmanlı Dönemi’nde soyadı kullanılmıyordu, bunun yerine; ağa, hacı, hoca, bey, efendi, hanım, paşa, hazret gibi unvan ve lakaplar kullanılıyordu. Bu unvanların kullanılması yasaklandı ve yerine soyadı kullanılmasını getiren Atatürk Devrimleri’nden biridir.

ataturk-inkilaplari-devrimleri-

ataturk-inkilaplari-devrimleri-2

5 comments to Atatürk’ün İnkılapları (Devrimleri) Nelerdir? Kısa Açıklaması

 • Buse

  Kısa ve öz ve harika kısa yazı iyidir

 • Selcan Yüksel

  Çok harika çok teşekkür ederim.

 • Aslıhan

  Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık.

 • Mustafa

  Bugün Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Atatürk’ü saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün ilkeleri harika çok ama çok teşekkür ederim.

 • sema

  Çok işime yaradı, teşekkürler.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.