Atatürk kadınlara neden seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamıştır?

Osmanlı Devleti Dönemi’nde kadınlar ve erkekler arasında büyük bir eşitsizlik vardı. Kadınlara hiçbir şekilde yönetimde yer alma hakkı verilmiyor, eğitim hakları sağlanmıyor, boşanma hakkı tanınmıyor ve miras hakkı verilmiyordu.

İyi bir eğitim alan ve binlerce kitap okuyan Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra demokratik bir ülke kurmak için çalışmalara başlamıştı bile. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra kadın ve erkek haklarının eşitlenmesini sağlayan Türk Medeni Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla bir çok hakka sahip olan kadınlar başta eğitim hakkı, boşanma hakkı ve miras hakkı gibi bir çok hakka sahip oldu.

Atatürk, Türk kadınına verdiği önemi her fırsatta dile getirdi; kadın ve erkek eşitliğinin tam olarak sağlanması gerekliliğini vurguladı. Bu düşünceleri doğrultusunda kadınların sosyal ve siyasal hayatta daha fazla yer almasını istiyordu. Bazı yasal düzenlemeler yaparak kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasını sağladı. Bu hakkın tanınmasından sonra kadınlar yerel ve genel seçimlerde oy kullanabilmesi sağlandı. Dileyen kadınlara da yerel ve genel seçimlerde aday olarak seçilebilme hakkı tanındı.

Kısacası, kadınlar bir ülkenin kalkınması için önem taşımaktaydı. Sağlanan haklarla kadın gücünden ve zekasından yararlanılabilir oldu. Belediye başkanı, millet vekili, savcı, hakim, avukat, pilot ve asker gibi önemli görevlerde yar almaları Türkiye Cumhuriyeti sağlamlaştırması açısından büyük kazanım sağladı.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Atatürk kadınlara

Satı Çırpan

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.