Anti Madde ya da Karşı Madde Nedir?

Madde adını verdiğimiz nesne, temel (elementler) taneciklerin az ya da çok karmaşık bileşimleridir. Sayıları otuzu pek geçmeyen bu taneciklere temel denmesinin nedeni, başka taneciklere bölünmemeleridir. Bazısı artı elektrik yükü, bazısı eksi elektrik yükü taşır. Aralarında birleşerek atomları, atomlar molekülleri, moleküller de gözle görülen maddeleri oluşturur.

1932 yılında gökbilimciler, gökküreden gelen ışınımları incelerken, olağandışı bir tanecikle karşılaştılar. Bu tanecik, çok iyi bilinen ve en yaygın tanecik olan elektronla özdeşti; tek değişik yanı, karşıt elektrik yükü taşımasıydı. Bu nedenle bu yeni tanecik “pozitron” diye adlandırıldı. Ne var ki, yapılan gözlemlerden, söz konusu taneciğin çok kısa ömürlü olduğu anlaşıldı. Gerçekten, bu tanecik bir elektronla karşılaştığında, karşılıklı birbirlerini yok ederler. Karşıt maddenin ortaya çıkışı, bir şimşek ya da enerji yapımıyla açıklanır.

Anti Madde Çarpışma

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Zamanla, bilinen bütün taneciklerin karşıtları bulundu ve tümü asıl taneciklere göre karşıt elektrik yükü taşıdığından, bunlara karşıt tanecikler dendi. Öte yandan madde, temel taneciklerin bileşimi olduğuna göre, karşıt taneciklerin bileşerek karşıt maddeyi oluşturmasını tasarlamak kolaylaşır. 1960’larde yapılan araştırmalar sonucunda atomu oluşturan 3 parçacığında birer adet karşı parçacığı olduğunu göstermişti. CERN’ de ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda yapılan döteryum deneyleri başarıyla sonuçlandı ve karşı çekirdeği elde etmeyi başardılar.
Anti Madde Karşı Madde

Öyleyse, evrenin oluşum ve gelişiminin, eşit miktarlarda madde ve karşıt maddeyle gerçekleştiği düşünülebilir. Bu düşünceye göre, başlangıçta maddenin yoğunluğu çok düşüktür ve yok alma tepkimeleri seyrek ortaya çıkar. Sonra, maddenin doğurduğu çekim etkisiyle, bu sınırsız bulut büzülür, yok olma olayları sıklaşır, dolayısıyla da sınırsız bir enerji yayımı doğar. Bu enerji, genelçekim enerjisine üstün gelince büzülme durur ve bulut genleşmeye başlar. Çok sıcak bir levha üstünde bir su damlasının uzun süre kalması gibi, karşıt madde de, bu sınırsız sıcaklıkta, gökadalar arısı plazmada varlığını sürdürür. Yok olma tepkimelerinin geliştiği yüksek enerji sınırında, karşıt madde korunur.

Öyleyse, evrenin bir yerinde, bütünüyle bu karşıt taneciklerden oluşmuş dünyalar ve gökadalar bulunduğu düşünülebilir. Bunlar gelip bizim maddemizle karşılaşırsa, onu sınırsız bir şimşek halinde çözecektir. Birçok gökbilimci, uzak gökadalar ya da yalancı yıldızların (kuasar) ışımasının, bu dev patlamaların zayıf yankıları olduğu kanısındadır.

Karşıt madde ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.