Akustik Nedir?

Akustik, sesi inceleyen bilim dalına verilen addır. Akustik bilim dalıyla uğraşan kişilere de akustikçi denir. Akustikçiler ses oluştuktan sonra ortaya çıkan ses dalgalarının katı, sıvı veya gaz maddelerde yayılışını inceler. Bu ilerleyiş sırasında sesin bozulmasına neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması, sesi daha kaliteli yayılabilir hale getirilmesi de akustikçinin görevidir. Sesin neden olduğu gürültü kirliliğini önleme de akustik bilimini ilgilendiren konudur. Aynı zamanda sesin yayılma sınırlarını belirlemek de akustik biliminin görevidir.

Akustik Nedir

Sesin yayılmasını gösteren bir çizim

Sesin cisimlere çarpıp geri dönmesi sonucu oluşan yankı, akustiğin bozulmasına neden olur. Özellikle duvar, tavan, yer zemini gibi düz ve geniş yüzeyler yankıya neden olurlar. Bu gibi durumları önlemek için yüzeylere ses emme özelliği olan perdeler, kumaş kaplamalar, halılar, sünger kaplamalar, girintili-çıkıntılı sıva, köpük kaplama, vb. teknikleri uygulamak yeterli olacaktır.
Örnek olarak; sinema salonlarında duvarların ses emen kalın kumaşlarla kaplı olması, tavanın ses emen malzemelerle kaplanması yankıyı önleyip, iyi bir akustik sağlamak içindir. Bazen de sesi daha iyi iletebilmek için sesi iyi aktaran, yönlendirici paneller kullanılır (yukarıdaki resimdeki gibi).

Müzik Aletlerinde Akustik:
Müzik aletleri yapımında akustik biliminden yararlanılır. Akustiği iyi yapılmış bir müzik aleti iyi bir ses kalitesine sahiptir ve duru bir ses verir. Akustiği iyi yapılmamış bir müzik aleti ise, sesi istenilen biçimde veremez ve kötü bir ses kalitesine sahiptir. Kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi, dizaynı ve yapım tekniği akustiği doğrudan etkileyen unsurlardır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
Akustik Konser Salonu

Akustik dizayn edilmiş bir konser salonu

Yapılarda Akustik:
Konser ve konferans salonları yapılırken akustik bilgisinden yararlanılır. Akustiği iyi yapılmış salonlarda, ses salondaki herkes tarafından duru biçimde işitilir. Akustiği iyi yapılmamış yapılarda çıkan ses yankılanmaya başlar, duru biçimde işitilemez ve rahatsız edici olur.

Gürültü Önlemede Akustik:
Şehirlerin ortak sorunu olan gürültü kirliliğini önlemek veya en aza indirmek akustik bilimini ilgilendirir. Trafikte oluşan ses kirliliğini önlemek için caddelerin ağaçlandırılması, ses emici bariyerlerin konulması akustik bilimini ilgilendirir.

Akustik Sünger Ses Gürültü Önleyici

Ses emici süngerler

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.