Tasavvuf Nedir? Hakkında Bilgi

Tasavvuf

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

İslam dünyasında, Tanrı ile evren ve Tanrı ile insan ilişkileri konusunda insan aklının çözemediği sorulara, din kitaplarındaki ilke ve kurallara göre değil de, bağımsız düşünüş yoluyla yanıtlar vermeye çalışan felsefe sistemi, “tasavvuf” diye adlandırılır. Tasavvufa uygun düşünenlere “sofi” (sufi) ya da “mutasavvıf” denir. Tasavvuf sözcüğü Yunanca sofos sözcüğünden Arapçaya …Devamı

Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne Karşı Ayaklanma Sebebi Nedir?

ermenilerin ayaklanma sebebi

Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan bir Ermeni çetesi

19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Osmanlı Devletiʼne karşı ayaklanmalarının sebebi nedir? 19. yy. sonlarında dış güçler Osmanlı Devleti’ni parçalama ve paylaşma isteğindeydi. Bu sağlamanın bir yolu da iç savaş çıkartmaktı. Osmanlı Devleti içerisinde yüzyıllarca refah içinde yaşayan Ermeniler, Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmaları sonucunda, bağımsızlık hayalleriyle silahlanarak ayaklanma başlatmalarına …Devamı

Tekalifi Milliye Kararları Neden Yayınlanmıştır?

Tekalifi Milliye Kararları Emirleri

Tekâlifimilliye kararları neden yayınlanmıştır? Yurdun dört bir tarafında işgaller başlatan düşmanlara karşı büyük bir askeri güç oluşturulmalıydı. O dönemde Osmanlı Devleti ekonomik yönden çok kötü bir durumda, asker sayısı az ve halk fakirlik içindeydi. Bu şartlar altında derhal büyük bir ordu kurulmalı ve milli mücadele başlatılmalıydı.

Tekalifi Milliye Kararları, savaş esnasında gerekli olabilecek her türlü …Devamı

Elektriklenme Olayının Kış Aylarında Daha Çok Olma Nedeni

Elektriklenme Olayı Statik

Sürtünerek elektriklenme olayının yani statik elektriklenmenin, kış aylarında daha çok olmasının nedeni havadaki nem oranıyla alakalıdır.

Kış Aylarında Elektriklenmenin Fazla Olmasının Nedeni: Kış aylarında güneşin ısıtıcı etkisi azaldığı için su buharlaşması daha az oluşur. Dolayısıyla havadaki nem oranı yaz aylarına oranla daha az olur. Nemli havaların iletkenlik özelliği, kuru havaların iletkenlik özelliğinden daha fazladır. Kışın …Devamı

Metal Bir Çubuğu Yün Kumaşa Sürterek Elektrikleyebilir Miyiz?

Metal Bir Çubuğu Yün Kumaşa

Cam ya da plastik çubuğu yün kumaşa sürterek elektrikleyebileceğimizi öğrendik. Metal bir çubuğu da yün kumaşa sürterek elektrikleyebilir miyiz?

Tüm iletken, yarıiletken ve yalıtkan maddeleri sürtünme yoluyla elektrikleyebiliriz. Dolayısıyla iletken bir metal çubuğu da, örneğin bir kaşığı yün kumaşa sürterek elektrikleyebiliriz. Ancak sürtünme esnasında iletken metal çubuk ve yün arasında elektrik akımı genellikle eşit olur, …Devamı

Sürtünme Kuvveti ile Kinetik Enerjinin İlişkisi Nedir

Sürtünme Kuvveti Kinetik Enerji

Cisimlerin hareket yönüne ters yönde uyguladığı kuvvete “sürtünme kuvveti” denir. Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye de “kinetik enerji” denir. İkisi arasındaki ilişki de şöyledir; kinetik enerjiye sahip olan cisim, bir süre sonra sürtünme kuvveti nedeniyle yavaşlar ve durur. Cisme tekrar kinetik enerji sağlayabilmek için de, sürtünme kuvvetinden elde edilen itme ile hareketlilik kazandırılır. Dolayısıyla …Devamı


DMCA.com Protection Status