Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir

Canlılar, sahip oldukları özellikler sayesinde cansız varlıklardan kolayca ayrılırlar. Bu özellikler bütün canlılarda var olduğundan Canlıların Ortak Özellikleri olarak bilinmektedir. Bu ortak özellikler aşağıdaki gibidir.

1- Yapısal Benzerlik: Tüm canlılar bir tek hücreden veya birden çok hücre grubundan oluşmaktadır. Tüm hücre yapıları da DNA, RNA, karbonhidrat, protein, yağ, mineral ve su gibi benzer kimyasallar bulunur.

…Devamı

Talas Savaşı Tarihi Nedir? Önemi ve Sonuçları

Talas Savaşı Önemi Sonuçları

Orta Asya’da Türk hakimiyetinin zayıflaması sonucu, siyasi boşluktan yararlanıp bölgeyi kendi egemenlikleri altına almak ve İpek Yolu ticaretine egemen olmak isteyen Abbasiler (Araplar), fetihler yaparak Orta Asya’ya kadar ilerlemişlerdi. Orta Asya’da etkili olan Çinliler ile bölgede egemen olmak isteyen Abbasiler arasında gerginlik başladı. 751 yılındaki bu gerginlik kısa bir süre sonra Talas Savaşı‘nın çıkmasına neden …Devamı

Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Nelerdir?

Türklerin İslamiyeti Benimsemesinden sonra tüm Müslüman aleminin ibadet yönünü belirleyen Kâbe'ye doğru namaz kılmaya başlamışlardır.

İslam dininin Türkler tarafından tanınması özellikle Emeviler Döneminde, bir kısım Türk ülkelerinin fethiyle başlamıştır. Emevilerin izlediği ırkçı politika (mevali politikası) nedeniyle, Türklerin İslamiyete geçişini yavaşlatmıştır.

Kâbe’den bir görünüş

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerindeki en önemli olay ise Araplar (Abbasiler) ve Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı‘dır. Savaş, Türk ordularının (Yağma, Çiğil ve Karlukların) da …Devamı

Hacker Nedir? Siyah Beyaz Gri Şapkalı Hackerlar

Hacker Nedir?

İnternet ağlarına bağlı olan kişisel veya kurumsal bilgisayarlara, izinsin giriş yaparak bilgiler çalan kişilere hacker, yani Türkçe adıyla “Bilgisayar Korsanı” denir.

Uluslararası ünü olan Anonymous hacker grubunun sembolü

Siyah Hacker Nedir? Siyah Şapkalı Hackerlar: İnternet ağına bağlı olan bilgisayarlara kişisel bilgi çalmak, kredi kartı bilgisi çalmak, bilgisayarları bozmak veya web sitelerine zarar vermek amacıyla …Devamı

Nötron Proton Elektron Nedir Kısaca Bilgi?

Elektron Proton Nötron

Bilindiği gibi maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve tüm maddelerde bulunur. Maddeleri oluşturan atomlar da elektron, proton ve nötron bileşenlerinden meydana gelir. Atomun merkezinde bir çekirdek ve çekirdeğin yörüngesinde dolaşan çok küçük parçacıklar bulunur. Bu parçacıklar ve tanımı aşağıdaki gibidir.

Nötron Nedir? Nötron, protonla birlikte atomun çekirdeğini oluşturur. Nötronların elektrik yükü yoktur yani nötr …Devamı

Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

Nüfus Artışını Faktörler

Doğurganlık Ve Ölüm Oranları: Nüfusu en çok etkileyen faktörlerden biridir. Kadınların nüfusa göre bebek doğurma oranının az veya çok olması, ölüm oranlarının az veya çok olması nüfus artışını etkileyen en önemli faktördür. Doğurganlığın az, ölüm oranın çok olduğu yerlerde nüfus azalır. Doğurganlığın çok, ölüm oranın az olduğu yerde nüfus artar.

Göç Hareketleri: Ekonomik, sağlık, eğitim …Devamı


DMCA.com Protection Status